Naar startpagina

 

 


Home
Nieuws
Biografie
Golf
Tennis
Projecten
Spreker
Ambassadeur
Onderscheidingen
Gallery
Archief
Links
Contact

Monique Kalkman op LinkedIn  Monique Kalkman op Facebook  Monique Kalkman op Twitter      


 

 

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.moniquekalkman.nl en www.moniquekalkman.com. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De eigenaar van www.moniquekalkman.nl en www.moniquekalkman.com, Monique Kalkman streeft naar foutloos en ononderbroken functioneren van deze internetsite maar kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken in functie zal zijn. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Op deze website is het Auteursrecht van toepassing. Monique Kalkman, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten). Uitgesloten hiervan zijn de media-artikelen in het archief en de informatie 'achter' de links op de linkspagina, leidend naar internetsites van derden. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monique Kalkman of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Grafisch materiaal
Monique Kalkman, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite getoonde foto's. Foto's zijn genomen door familieleden en professionele fotografen waaronder Tessa Jol, Mathilde Dusol, Brenda van Leeuwen (JAN Magazine) en Nico Kroon. Het is niet toegestaan de foto's op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monique Kalkman of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Het ontwerp van deze internetsite en alle afbeeldingen welke gebruikt zijn voor de opbouw van de website zijn eigendom van Michel Keetman. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken op bijvoorbeeld andere internetsites, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Michel Keetman.

Hotlinking
Er bevinden zich over de gehele website een groot aantal afbeeldingen, met name de gallery-sectie. Het is niet toegestaan deze rechtstreeks te linken met oog op de bandbreedte en de kosten daarvan. Daarom zijn de afbeeldingen hotlink-beschermd.
 

 

 © 2007-2017
Monique Kalkman |
Disclaimer

Welzorg